FANDOM


Mgalekgolo
Mgalekgolo (Ophis Congregatio)
个人信息

出生地

Te

身体状况

平均身高

373.4cm

平均体重

10500kg

皮肤颜色

 • 橘红
 • 血红

区别

由Lekgolo虫族进行创造

Military and political information

装备

 • 未知合金盔甲
 • Mgalekgolo武器
 • 大炮

从属

盟约帝国

 • 盟约独立派系
 • 盟约残余势力

显著特性

 • Ogada Nosa Fasu
 • Igido Nosa Hurru
 • Paruto Xida Konna
 • Waruna Xida Yotno

其他术语

 • 猎人
[源页面]   [讨论]

Mgalekgolo在希腊语中是毒蛇的意思,它也通常被称为猎人,是Lekgolo更小的生物,它们由橙色的蠕虫状生物组合在一起。

图片编辑